GEOIMAK

Oferta

Kontakt
GEOIMAK usługi geodezyjno - kartograficzne
Kontakt

GEOIMAK
ul. Żołnierzy Narwiku 12
61-695 Poznań
NIP 972-100-31-34
tel./fax (061) 821-69-42

mgr inż. Janusz Jakubowski
602-696-721
janusz@geoimak.pl

inż. Krzysztof Jakubowski
504-103-600
krzysztof@geoimak.pl
 

OfertaKontakt